ενειμι

ενειμι
    ἔνειμι
    ἔν-ειμι
    [εἰμί] (impf. ἐνῆν, fut. ἐνέσομαι)
    1) (в чём-л.) быть, находиться, содержаться, заключаться
    

(τινι Hom., Aesch., Soph., Plat. и ἔν τινι Aesch., Her., Arph., Plat., Arst., Plut.; αὐτόθι Arph.; πολλοὴ ἔνεσαν ὀϊστοί, sc. τῇ φαρέτρῃ Hom.)

    οὔ νυ καὴ ὑμῖν οἴκοι ἔνεστι γόος ; Hom. — разве нет и в вашем доме печали?;
    ἔνεστι τοῦτο τῇ τυραννίδι νόσημα Aesch. — таков недуг самовластия;
    πόλλ΄ ἔνεστι τῷ γήρᾳ κακά Arph. — старости присущи многие страдания;
    τοῖς λόγοις ἔνεστι ἀμφοῖν κέρδος Soph. — в словах обеих есть польза;
    ἐν τῷ λόγῳ ἔνεστιν ἐναντίωσις Arst. — в словесной формулировке имеется противоположение;
    ἀπορίαι ἐνοῦσαι Arst. — внутренние трудности;
    τουτοίσι καὴ αὐτοὴ ἐνεσόμεθα Her. — мы сами войдем в их число;
    ἐνέσεσθαι τῇ γνώμῃ Thuc. — возникнуть в сознании;
    ἐν τοῖς λογίοις ἔνεστιν Arph. — в прорицании сказано

    2) быть в наличии
    

(οὐκ ἐξέφθιτο οἶνος, ἀλλ΄ ἐνέην Hom.)

    Ἄρεως δ΄ οὐκ ἔνι (= ἔνεστι) χώρα Aesch. — это не область Арея, т.е. здесь нет воинственного пыла;
    σίτου οὐκ ἐνόντος Thuc. — ввиду отсутствия хлеба;
    πόλεμος οὐκ ἐνῆν οὐδὲ στάσις Plat. — не было ни войн, ни восстаний;
    τὰ ἐνόντα Plat. — собственность, Arst. существо дела, сущность

    3) находиться в промежутке
    

εἰ μελετήσομεν, χρόνος ἐνέσται Thuc. — если мы станем готовиться, пройдет время

    4) быть возможным (преимущ. impers. ἔνεστι или ἔνι)
    

τῶνδ΄ ἄρνησις οὐκ ἔνεστί μοι Soph. — я не могу отрицать этого;

    εἴ τι ἄλλο ἐνῆν Dem. — если имелась другая возможность;
    οὐκ ἐνῆν πρόφασις Xen. и ἐνούσης οὐδεμιᾶς ἀποστροφῆς Dem.(так как) отговорки были невозможны;
    τίς δ΄ ἔνεστί μοι λόγος ; Eur. — что могу я сказать?;
    νόμῳ χρῆσθαι παντὴ ἔνεστί σοι Anth. — ты можешь установить любой закон;
    ὡς ἐνῆν ἄριστα Luc. — как можно (было) лучше;
    ὡς ἔνι μάλιστα Luc. — как только возможно;
    οὐκ ἐνὸν ποιεῖν τι Luc. — невозможно сделать что-л.;
    ἐκ τῶν ἐνόντων Dem. — насколько возможно


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "ενειμι" в других словарях:

 • ένειμι — ἔνειμι (Α) 1. υπάρχω, βρίσκομαι μέσα σε κάτι («ὅσσος τις χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἀσκῷ ἔνεστιν», Ομ. Οδ.) 2. (με δοτ.) είμαι, υπάρχω ανάμεσα σε πολλά («ἐν γὰρ δὴ τούτοισι καὶ αὐτοὶ ἐνεσόμεθα», Ηρόδ.) 3. υπάρχω («σίτου οὐκ ἐνόντος», Θουκ.) 4. απρόσ.… …   Dictionary of Greek

 • ἔνειμ' — ἔνειμι , ἔνειμι sum pres ind act 1st sg ἔνειμα , νέμω deal out aor ind act 1st sg ἔνειμε , νέμω deal out aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνεείσατο — ἔνειμι sum aor ind mid 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνεισόμεθα — ἔνειμι sum fut ind mid 1st pl (epic) ἐνέζομαι sit in fut ind mid 1st pl ἐνίζω to set in aor subj mid 1st pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνιοῦσα — ἔνειμι sum pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) ἐνίζω to set in fut part act fem nom/voc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνιοῦσαν — ἔνειμι sum pres part act fem acc sg (attic epic doric ionic) ἐνίζω to set in fut part act fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνιούσης — ἔνειμι sum pres part act fem gen sg (attic epic ionic) ἐνίζω to set in fut part act fem gen sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνιέμεν — ἔνειμι sum pres inf act ἐνίημι send in pres inf act (epic) ἐνίημι send in aor inf act (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνιέναι — ἔνειμι sum pres inf act ἐνίημι send in pres inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνιόντι — ἔνειμι sum pres part act masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνίει — ἔνειμι sum pres ind act 2nd sg ἐνίημι send in pres imperat act 2nd sg ἐνίημι send in pres imperat act 2nd sg ἐνί̱ει , ἐνίημι send in imperf ind act 3rd sg (attic epic) ἐνίημι send in imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»